RITUÁLY RYBÁROV V KERALE

Fotopríbeh


Tento článok je založený na texte, publikovanom Aarti Kelkar-Khambete, výskumníkom žijúcim v južnej časti Keraly v Trivandrume, na India Water Portal - "Traditional fisherfolk of Kerala - An article about their socio-economic organisation and the special relationship they share with the sea and the environment".


Spracované podľa článku: India Water Portal, 2012

.

Rybárska komunita v Kerale sa skladá z troch náboženských skupín – Hinduistickej, Moslimskej a Kresťanskej. Hoci zdielajú veľmi podobnú históriu, kultúru a zvyky, každá z nich má vlastnú socialnu štruktúru. Ich rybárske dediny nachádzaju v rôzných geografických častiach Keraly.  Moslimská rybárska komunitaje sústredená najmä v severnej časti Keraly. Hinduistická v centrálnej a severnej časti oblastí Kollam, Allapuzha, Thrissur a Kasargode. Kresťanská rybárska komunita je koncentrovaná v centrálnej a južnej časti, v oblasti Trivandrumu. 

.

Foto: Zuzana Zwiebel

Rituály, povery a zvyky rybárskej komunity

Napriek rozdielným náboženstvám, je spôsob života v rybárských pobrežných dedinách podobný. Všetko sa sústreďuje okolo rybárskej sezóny a spôsobu lovenia rýb. Rybári sú veľmi pobožný a plne závysia na mori a prírodných zdrojoch a silách, ktoré sa snažia skrotiť akontrolovať rozličnými rituálmi. Sily prírody sú perzofikované v rozličných podobách a formách, ktoré ovplyvňujú život rybárov v pozitívnom aj negatívnom smere. Ich pôsobenie sa snažia vyrovnávať pomocou rôzných rituálov.

.

Foto: Zuzana Zwiebel

Rybári a more - rituály krotiace silu mora

Pre rybárov je more posvätné, je vždy nazývané Kadalamma, Kadal - čo znamená more a Amma – matka. More symbolizuje plodnú silu ženy a smrť na mori je vždy vnímaná ako trest za nedodržiavanie tradícií.

Morská voda je považovaná za posvätnú a preto sa používa takmer pri všetkých ritualoch. Má silu očistiť diabolské sily pri narodení, smrti a pri chorobách. Napríklad počas obdobia monzúnov, keď je nedostatok rýb, tak kresťanská komunita (Mukkuvas) v oblasti južnej Keraly, vykonáva náboženské obrady s kňazom, ktorý kropí pobrežie povätenou vodou, aby bol úlovok bohatší.

.

Foto: Zuzana Zwiebel

Ponkala – hinduistická oslava uctievania mora

Hinduistická komunita rybárov v oblasti Trivandrumu, Quilonu a južnj časti Ernakulam, každoročne oslavuje sviatok Ponkala, zasvätený Kadalamma, matke bohyni mora. Na jej oltár ozdobený, mangovými a palmovými listami, sa kladie Ponkala (ryžový puding) a posvätné dary ako kokosový orech, jaggery (karamel), ghee a rôzné korenia. Počas 41.dňa v roku sa rybári zhromaždia na pobreží s miskami Ponkala (ryžový puding), ktoré ženy uvarili v hlinených miskách a hádžu ich do mora. Ponkala sa pripravuje v dvoch formách – s a bez jaggery (karamelu).

.

Foto: Zuzana Zwiebel

Rituály pre bohatší úlovok

Tradícia je v rybárskej komunite viac cenená ako technika lovu alebo výbava na lov. V kresťanskej komunite sú všetky nástroje, používané na lov, posvätené prepracovanými ritualmi a lode predtým ako vyplávajú na more sú požehnané kňazmi. Dokonca sa zvyknú pozývať aj hinduistický Mantravadis, odriekavači mantier, aby magickými formulami prilákali ryby do rybárských sieti a ochraňovali rybárov na mori.

.

Foto: Zuzana Zwiebel

Prírodné živly a ich sila - Voda, Vietor, oheň

Vietor hrá veľmi dôležitú úlohu v živote rybárov. Kresťanska komunita (Mukkuvas) považuje vietor za stelesnenie boha. Pokojné more symbolizuje spiaceho boha a rozbúrené more predstavuje bdejuceho boha. Búrky, hromy a blesky sú hlasom rozhnevaného boha.

Obloha je považovaná za príbytok boha, ktorý na seba berie podobu oblakov v rozličných formách a tvaroch – ľudské postavy, hory, rieky – a tie dávajú znamenie rybárom na mori.

Oheň na mori sa spája s hnevom boha a preto v prípade požiarov, rybári nevyplávajú na more aj niekoľko dní. Oheň však ochraňuje aj pred epidémiami, chorobami a diabolskými silami, preto sa na začiatku a konci každej pobrežnej rybárskej dediny zapaľuje vatra, aby týmto silám nedovolila vstúpiť do života rybárov.

Svetlo je považované za božské a odrážajúce všetky temné sily diabla, duchov a prírodných nešťastí. V kostoloch a kaplnkách sa zapaľujú sviečky, pri ktorćh sa rybári pred vyplávaním na more modlia a dávajú sľuby bohu.

Magické rituály sú vykonávané každý den pred východom a západom slnka, tak aby svetlo osvetlilo všetký temné a tienisté stránky života.

.

.

Foto: Zuzana Zwiebel

Symbol Ryby – znamenie boha

Ryby sú tiež považované za znamenia. Majú pozitívny ale aj negatívny význam. Napríklad v oblasti Kanyakumari sa rybári vyhýbajú rybe s bielou škvrnou na hlave, ktorá sa nazýva aj  ‘cavlai’, pretože veria, že je znamením kliatby boha.

Niektoré ryby však majú magickú moc a sú považované za posvätné. Pozitívným znamením je napríklad aj druh kraba, ktorý má na chrbte znak v tvare kríža. Verí sa, že je to symbol svätca Xaviera, ktory krabovi požehnal, keď sa mu na pláži poklonil. 

.

Foto: Zuzana Zwiebel

Nadprirodzené sily v živote rybárov

Samotné telá rybárov sú zrkadlom prírodných síl, ktoré ovplyvňujú život na mori. Uctievanie nadprirodzených síl je aj formou liečenia tela ale aj duše ľudí žijúcich na pobreží. Nerovnováha v prírode sa prejavuje v každom aspekte života. 

Nekontrolovateľné prírodne sily sa vkladajú do rúk bohom, ktorí za dary a rituály, ochraňujú ľudí. Časť prvého úlovku sa obetuje vždy bohom a hodí sa späť do mora. Ryby sa tiež  hádžu na všetky svetové strany, tak aby si ich mohli odniesť vtáky a ochraňovať rybárov z výšky. Špeciálne rituály sú vykonávane každodenne pri lodiach a sieťach, do ktorých sa chytajú ryby. Siete majú vyžarovať silu, ktorá priláka ryby do blízkosti lodí. 

.

Foto: Zuzana Zwiebel

More ako matka všetkých rybárov

Moslimská komunita (Mappilas), uctievajúca Korán a Hadith, je prepojená na kresťanskú aj hinduistickú komunitu, pretože väčšina rybárov konvertovala na muslimskú vieru z hinduistickej alebo kresťanskej viery. 

Hoci náboženstvá sa v mnohom odlišujú, tak denné problémy rybárov sú si veľmi podobné. A kultúrna podobnosť sa v mnohom odráža. Najsilnejšie je to pociťované vo vnímaní mora ako matky všetkých rybárov.


TITULNÁ FOTOGRAFIA: Zuzana Zwiebel

TEXT: Zuzana Zwiebel (upravený text podľa Aarti Kelkar-KhambeteIndia Water Portal, 2012)

TAGS: Spiritualita | Indie | Historie | Hinduismus | Ajurvéda | Kerala | Fotopríbehy | Joga s Lenkou a Lucii | Travancore Heritage | Trivandrum
Shakti Trails

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NEWSLETTERU!

Vyplněním tohoto formuláře Vás zařadíme do seznamu odběratelů, kterým budeme pravidelně zasílat novinky.

Jméno
Příjmení
E-Mail
Captcha